Trainen

Kennis en kunde nodig op gebied van technische documentatie? En niet op projectbasis, maar als duurzame oplossing of zelfs als permanente aanvulling op een vast team? Het inhuren van een professional is niet altijd de beste oplossing voor organisaties. Daarom biedt DCT nog een optie.

We leiden professionals op tot experts op gebied van technisch schrijven en technische documentatie. Intern, maar ook binnen organisaties. We hebben een aantal praktijkgerichte modules ontwikkeld, waarin onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Technisch schrijven en optimalisatie(beheer)

  • Topic-based schrijven

  • Europese richtlijnen en nomen voor handleidingen

Creëren

Technisch schrijven is een vak op zich. Het gaat daarbij om het overdragen van specialistische informatie op de manier waarop specifieke gebruikers deze nodig hebben voor specifieke, praktische doeleinden. Het gaat daarbij niet alleen om het schrijven zelf, maar ook juist om heel andere zaken dan het produceren van teksten. Men dient het doel en de doelgroep te bepalen, en overleg met materiedeskundigen is nodig om broninformatie te verkrijgen. Deze informatie moet worden verzameld, geanalyseerd, gecontroleerd, gestructureerd en aangevuld, waarna de tekst kan worden samengesteld. En dán kan het schrijven pas echt beginnen.

Het is de kunst van de technische schrijver om de technische taal en kennis van de deskundige te vertalen naar de taal en het kennisniveau van de persoon voor wie de tekst is bestemd. En die kunst leren we ook graag aan een nieuwe generatie technische schrijvers.

Lees meer over creëren »

Beheren

Documentatie is geen zaak die kan worden afgevinkt wanneer het geschreven is. Wanneer producten worden doorontwikkeld of wanneer er (wets)wijzigingen plaatsvinden, moet ook de documentatie worden aangepast. Om dit op een juiste manier te doen, moet u natuurlijk wel weten hóe dit in zijn werk gaat. Een voorbeeld hiervan is modulaire samenstelling van documentatie, waardoor het beheer niet alleen kan worden geoptimaliseerd, maar het opzoeken en terugvinden van informatie ook makkelijker verloopt. De voordelen van goed beheer zijn dan in de hele organisatie merkbaar.

DCT leert professionals hoe zij effectief en efficiënt kunnen omgaan met het documentatiebeheer binnen organisaties, zodat er altijd een expert in huis is.

Lees meer over beheren »

Publiceren

Wanneer de informatie is bewerkt tot gebruikersdocumentatie, rest er nog één laatste keuze. Hoe moet de documentatie aan de gebruikers worden voorgesteld? Een aantal zaken zijn hierbij van groot belang. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden wat betreft publicatievormen, wie is de doelgroep en wat is het doel van de documentatie? Met andere woorden: wat sluit het beste aan bij wie, waar kiest u voor en waarom?

DCT traint professionals en zorgt er zo voor dat organisaties zelf met de publicatie van documentatie aan de slag kunnen.

Lees meer over publiceren »